1964

Break

Fra

(CITE press)

1.jpg (518289 byte)

2.jpg (248688 byte)

3.jpg (216984 byte)
4.jpg (185257 byte)
5.jpg (238581 byte)
6.jpg (173622 byte)
7.jpg (234041 byte)
8.jpg (241362 byte)